PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Phí Thị Huyền18-24ThA+
2Bùi Thị Bích Ngọc25-36ThA+
3Phạm Thị Hoài25-36ThB+
4Tô Thị Quế3-4TA+
5Bùi Thị Thủy3-4TB+
6Hoàng Thị Quyển3-4TC+
7Nguyễn Thị Dương4-5TA+
8Nguyễn Thùy Linh4-5TB+
9Phan Thị Hậu4-5TC+
10Kim Thị Thùy5-6TA+
11Hoàng Thị Thu Hà5-6TB+
12Bùi Thị Thu5-6TC+