Trang chủ

Giáo viên

Quản lý trẻ

Dinh dưỡng

Giới thiệu

Video clip

Hình ảnh

Tài nguyên

Liên kết web

Hệ thống

Quản lí hồ sơ
Hồ sơ Tìm kiếm Nhập ảnh Sinh nhật bé

Theo dõi chất lượng giáo dục và sức khỏe
Nhận xét trẻ Đánh giá theo bộ chuẩn Biểu đồ tăng trưởng

Huy động trẻ và theo dõi bán trú
Huy động trẻ Theo dõi ăn bán trú Kiểm diện
 
TRƯỜNG MẦM MON KIẾN QUỐC
Hiệu trưởng: Bùi Thị Hát
Địa chỉ: Kiến Quốc - huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương
30299312 546 Mầm non Kiến Quốc Ninh Giang
ten_bdem_1_b
5-6TC
5-6TB
4-5TB
3-4TA
4-5TC
25-36ThA
3-4TB
25-36ThB
3-4TC
18-24ThA
4-5TA
5-6TA
2019 25 8 8/25/2019